Поверителност/Политика за бисквитки

Декларация за конфиденциалност на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Настоящата декларация за конфиденциалност описва практиката на сайта www.cska.bg („Сайтът“) да събира и използва данни; тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД. При отварянето на този Сайт, вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на лични данни.

Събиране на личните данни

Ние ще ви попитаме, когато ни трябва информация, която лично ви идентифицира (лични данни) или която ни позволява да се свържем с вас, за да ви предоставим услуга или изпълним транзакция, поръчана от вас, напр. получаване на информация за продуктите и услугите на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, записване в състезание, поръчка на бюлетини по електронната поща, включване в приоритетен сайт или услуга с ограничен достъп, абониране за събитие или обучение и дори покупка, изтегляне, и/или регистриране на продукти на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД. Събираните от нас лични данни може да включват вашето име, имейл адрес, телефон.

В Сайта може да се съдържа определена информация за посещението ви, напр. името на вашия интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет; датата и часа, когато сте отворили сайта; страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно се отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите. Някои от сайтовете ни събират данни за вашия софтуер, за да предоставят исканата услуга.
За да избегнете прихващането и използването на имейл адреса ви и други лични данни с неподходяща или злонамерена цел, „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД ви съветва да внимавате при публикуването на истинския си имейл адрес или лични данни в дискусионни групи, чатове и други публични форуми.

Използване на личните данни

Събираните от Сайта лични данни се използват за работата на Сайта и за предоставянето на услуги, които сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД може да използва личните данни, за да ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри Сайта и съответните продукти и услуги в него и улесни използването на Сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира Сайта според вашите предпочитания и интереси. За ви предложим едни и същи услуги при работата ви с продукти на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, събираната информация от „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД може да се комбинира с информация, събрана от други услуги на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

Може да използваме личните ви данни, за да ви предоставим важна информация за продукт или услуга, която използвате. Освен това, с ваше разрешение, може да ви изпращаме информация за други продукти или услуги на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

Данните за посещенията на сайта се обединяват с анонимна демографска информация за изследователски цели, като тази информация може да се използва като цяло, за да се предостави по-подходящо съдържание. В някои части за ограничено влизане на www.cska.bg, с ваше разрешение може да комбинираме данните за посещенията на сайта с вашите лични данни, за да ви предоставим персонализирано съдържание. Ако не дадете разрешение, няма да ви предложим персонализирани услуги и да обединяваме личните ви данни с тези за посещенията на сайта.

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД може да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:
(а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД;
(б) защита и запазване на правата и собствеността на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД;
(в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

Изтриване и коригиране на личните данни

Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

Контрол на личните данни

Освен ако е указано друго в това споразумение, предоставените от вас в този Сайт лични данни няма да се разпространяват извън www.cska.bg без вашето разрешение. Както е описано по-долу в следващия раздел, вие имате достъп до личните си данни и можете да избирате измежду няколко варианта за връзка с вас.

Имайте предвид, че настоящата декларация за конфиденциалност и указаните от вас предпочитания в Сайта не се отнасят задължително за личните данни, които може да сте предоставили на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД по отношение на други отделни продукти или услуги на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД може да ви изпраща периодични имейл съобщения, като ви информира за техническото обслужване или проблеми със сигурността за поръчана от вас услуга или продукт или за това, че сте поръчали такива. При някои услуги, предлагани от „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, връзката с клиента е неотделима част от самата услуга. Няма да можете да откажете абонамента си от тези имейл съобщения, тъй като те са част от избраната от вас услуга.

Достъп до личните данни

Предоставените от вас лични данни и предпочитания за връзка в този Сайт могат да се разглеждат или редактират чрез „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

Някои услуги, предлагани в www.cska.bg, може да събират данни, които не са достъпни в директно чрез Сайта. В такива случаи обаче можете да получите достъп до личните си данни, като се свържете с „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, както е описано в края на тази декларация, или чрез алтернативни начини, описани в съответната услуга.

Защита на личните данни

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД се ангажира да защитава личните ви данни. Използваме различни технологии и процедури за защита, които ни помагат да защитим личните данни от неоторизиран достъп, употреба или разпространение. Например, съхраняваме предоставените от вас лични данни на сървъри с ограничен достъп, разположени на защитени места. Освен това, при прехвърлянето на поверителни лични данни по интернет, ние ги защитаваме чрез шифроване, например с SSL протокол.

Защита на личните данни на деца

www.cska.bg е сайт за общо ползване и не събира съзнателно каквито и да е лични данни от деца.

Трансфер на данни

Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС от страна на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД са незаконни, освен ако няма подходящо „ниво на защита на основните права на субектите на данни.

Прехвърлянето на лични данни извън ЕС е забранено, освен ако не се прилагат една или повече от указаните гаранции или изключения.

Решение за адекватност

Европейската комисия може да оцени трети страни, територия и/или специфични сектори в трети страни, за да прецени дали има подходящо ниво на защита на правата и свободите на физическите лица. В тези случаи не се изисква разрешение.

Държавите, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но не и на ЕС, се приемат като отговарящи на условията за решение за адекватност.

Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield)

В случай, че „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД желае да прехвърли лични данни от ЕС на трета страна в САЩ, същото трябва да провери дали организацията е подписала Рамковото споразумение „Privacy Shield“ с Министерство на търговията на САЩ.

Американското министерство на търговията отговаря за управлението и администрирането на Privacy Shield и гарантира, че компаниите изпълняват своите ангажименти. За да могат да се сертифицират пред министерството, фирмите трябва да имат политика за защита на личните данни в съответствие с принципите на ОРЗД, напр. използват, съхраняват и прехвърлят личните данни в съответствие набор от строги правила и предпазни мерки за защита на данните.

Задължителни фирмени правила

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД ще приеме одобрени задължителни корпоративни правила за прехвърляне на данни извън ЕС. Същите ще влязат в сила и ще се прилагат след подаването им за одобрение до съответния надзорен орган и получаването на такова.

Стандартни договорни клаузи

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД ще приеме утвърдени стандартни договорни клаузи за защита на данните при прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство, които ще имат автоматично признаване на адекватността

Използване на бисквитки

В този Сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

Приложение на тази декларация за конфиденциалност

Ако имате въпроси за тази декларация, трябва да се свържете с „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД.

Промени в тази декларация за конфиденциалност

От време на време може да актуализираме тази декларация за конфиденциалност. При съществени промени на тази декларация за конфиденциалност ще ви уведомим, като поставим съобщение на видно място в началната страница на уеб сайта ни или ви го изпратим директно. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация за конфиденциалност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате услугата, това означава, че приемате настоящата декларация за конфиденциалност и актуализациите й.

Информация за връзка

„ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД приветства вашите коментари за тази декларация за конфиденциалност. Ако смятате, че „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД не се придържа към тази декларация за конфиденциалност, свържете се с нас и ние ще направим всичко, в рамките на търговски оправданото, бързо да установим и разрешим проблема.