Общи Условия

Въведение

CSKA.BG е официалният сайт на всички клубове на ЦСКА.

Сайтът се управлява от екип на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД (BG: 110501548, МОЛ: Трифон Попов, гр. София, ул. „Драган Цанков“ №3) от техническа гледна точка, а съдържанието обслужва спортните клубове на ЦСКА.
ОСК ЦСКА не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети от всякакъв вид, преки или косвени, произтичащи от достъпа до интернет страницата или разчитането на материалите, съдържащи се в него.
Новата уеб платформа е създадена на cska.bg: това е технологично решение на високо ниво и актуализация, която винаги трябва по-добре да отговаря на нуждите на всеки привърженик.
Целта е да се достигне до най-широката целева група / червено-бели фенове по целия свят чрез ефективна и интегрирана услуга.
Участието на потребителите трябва непрекъснато да се подобрява, което е много важно за идентичността на всеки привърженик.

Съдържанието на този сайт

Цялото съдържание на сайта (като оформление, изображения, звуци, данни, графики, информация, комуникации, редакционни текстове, фотографии и като цяло всеки файл, съдържащ се в него), са собственост на ЦСКА, а където е посочено – и на друга страна. Сайтът не поема никаква отговорност по отношение на точност и/или актуалност относносъдържание, публикувано от други лица.

Съдържанието на сайта е защитено по силата на законите, свързани с авторското право, индустриално и интелектуално вещно право.

Възпроизвеждането, създаването и производно съдържание, дистрибуция, представителство и излагане на съдържание на сайта без писменото разрешение на „ПФК ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, с изключение на копие от него, от страна на потребителите за лична и нетърговска цел е забранено.

Разрешават се копия на съдържание от сайта само ако са придружени с указание за сайта като източник и изписването на cska.bg при визуално съдържание.

Собственост на марки

Търговските марки, възпроизведени в сайта, са собственост на ЦСКА, а отличителните знаци на трети страни, показани на сайта, са представени с разрешение на съответните им собственици. Всяко използване и/или възпроизвеждане на тези марки са описани в раздел „ЗАЩИТА НА МАРКИТЕ“.

Връзки към други сайтове в интернет

Сайтът съдържа линкове към други интернет сайтове. ЦСКА не носи отговорност за съдържанието на посочените по-горе сайтове.

Езикови версии на сайта

Уеб сайтът е на разположение на български

За сайта

За да видите на сайта е необходимо устройство с връзка с Интернет и инсталиран баузър.

Защита на марката

ЦСКА-СОФИЯ е записано в България и CSKA-SOFIA в чужбина, за продуктите и услугите, изказва се словесно „Це Се КА“.

Правата на ЦСКА-СОФИЯ и CSKA SOFIA са защитени от закона за авторското право, признато във всички страни в света.

В допълнение към тези марки, КЛУБЪТ ЦСКА притежава няколко имена като домейни, сред които като пример: „cska.bg“ на официалния сайт на ЦСКА, на интернет страницата , поставена на официалния магазин, интернет страницата на ФЕН ЗОНАТА и др.

КЛУБЪТ ЦСКА е наясно със стойността на своите марки като индекси на най-високите нива на качество, в свой собствен интерес и в интерес на своите фенове, и е особено активен в контрола върху използването им.

С цел предотвратяването на закупуването на неоригинални и нелицензирани материални покупки, които не са подложени на контрол за качество и не са в полза на КЛУБА ЦСКА, ви прзоваваме да не се доверявате на неоторизирани търговци и да се купуват само продукти от официалния фен магазин на ЦСКА и/или оторизирани от клуба търговци. Всяко различно от това действие е във вреда на бранда ЦСКА и в полза на дадена личност.

Всички марки и брандове, използвани в сайта cska.bg, се използват след подписването на допълнителни споразумения за спонсорства и/или други партньорски отношения.

Определение за възрасти:

Дете – до 5 години;
Юноша – от 6 годишни до 17 годишни;
Възрастни – от 18 годишни до 64 годишни;
Пенсионери – от 65 години +